• BA’AL

    Batı sami dillerinde “Tanrı” anlamına gelen unvan. Tek başına kullanıldığında suriye kolundan gelen samiler’de da, fırtına ve yağmur tanrısı addu ya da adad’ı belirtir. Batı sami tanrıları arasında en önemli yeri tutan Ba’al, ugarit efsanelerinin kahramanıdır. Fenikeliler’de…