• KOSTROMA

  Rusya’da kent, Kostroma ve Volga irmaklarının kavşağında; 278 000 nüf. (1989). Kentin, tatar egemenliği zamanından kalma banliyösü Volga boyunca uzanır. Merkezinde, 1250’de yapılan ve XIX. yy’da yapılarla kuşatılan Uspenskiy Sobor katedrali ve Mihail Fyodoroviç Romanov’un 1613’te car…

 • KOSTRA (Ján)

  Slovak şair (Štiavnička 1910 – Bratislava 1975). Yazarlar birliği’nin sekreterliğini, birliğin haftalık yayın organi Kultúrny Život’un yazıişleri müdürlüğünü yaptı. Şiir kitaplarında büyük ahlaksal ve toplumsal sorunları, şairin iççağrisi sorunu geleneksel bir şiir anlayışıyla işledi (Hniezda, 1937, Ave…

 • KOSTOV (Trayco)

  Bulgar siyaset adamı (Sofya 1897-1949). 1923 komünist direnisine katıldı. 1924’te tutuklandı, 1929’da affedildi. 1931’de Bulgar komünist partisi merkez komitesi’ne, 1936’da da politbūrosuna girdi, 1938-39’da yeniden hapse atıldı. İkinci Dünya savaşı sırasında ülke sindeki direnişi örgütleyenlerden biri oldu…

 • KOSTOMAROV(Nikolay İvanovic)

  Ukraynalı tarihçi ve yazar (Yurasovka, Voronej ili, 1817 – Petersburg 1885). Kiev’de profesörlük yaptı (1846). Kiril ve Metodiy tarikatında önemli bir rol oynadı (1845 -1847). Uluslanın özerkliği ilkesine dayanarak slav halkı federasyonunu öneren Kniy giy biytisja Ukrainskogo…

 • KOSTOLAC

  Sırbistan’da köy, Pozarevac’ın K.’inde, Tuna’nın bir kolu yakıninda. Linyit işletmesi. Termik santral. Viminacium’un kalıntıları (castrum, yeraltı mezarlığı, birçok evin temeli).

 • KOSTMANN HASTALIĞI

  Hematol. Miyeloit olgun kan hücrelerinin üretimindeki bozukluğa bağlı süreğen nötropeni. Geçişi otozomal ve çekinik tiptedir. Genellikle yaşamın altıncı ayından önce ortaya çıkan enfeksiyonlarla belli olur. Ağır bir notropeni yanında monositoz, ilikte çeşitli oranda olgunlaşmamış miyeloit hücre ve…

 • KOSTİYAZİS

  Sazanlarda ve alabalıklarda yavru evresinde, costia cinsi bir hücreli asalağın deri altına yerleşmesinden ileri gelen hastalık.

 • KOSTİKLEME

  Sulu, alkali bir karbonat çözeltisini sönmemiş kireç etkisiyle buna denk düşen sulu bir baz çözeltisine dönüştürme. -Tekst. Pamuğun, özellikle de ölü pamugun boyarmaddelere karşı gösterdiği kimi ilgi farklılıklarını azaltmak için, pamuk lu dokumalan sudkostikle işleme.

 • KOSTİK

  Hayvansal ve bitkisel dokuları yakarak aşındıran bir madde için kullanılır: Kostik SIVI. Sudkostik. -Opt. YAKICI’nın eşanlamlisi.