• YABANCI

  1. Başka bir ülkeden. başka bir ulustan olan, bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kimse için kullanılır, ecnebi: Yabancı turistler. Babası Türk, annesi yabancı. Bu mevsimde İstanbul’a çok yabancı gelir. (Bk. ansikl. böl. Uluslarar. huk.) -2. Bir topluluğun, bir…

 • YABANARISIGİLLER

  Toplu yaşayan zarkanatlılar familyası. (Bil. a. Vespidae) [Eşanl. EŞEKARISIGILLER) -ANSİKL. Yabanarisigiller bütün dünyaya yayılmış, soktukları sırada akıttıkları zehir tehlikeli olan arılardır. Sarıca arının (Polistes gallicus) yuvası yalındır, ufak yabanarisinin (Vespa germanica) yeraltı yuvası karmaşıktır; eşekarısı (Vespa crabro)…

 • YABANARISI

  1. Dişisi zehirli iğne taşıyan ve sokması çok acı veren Vespa cinsinden zarkanatlıların ortak adi. (Yabanarisigiller familyasi.) (Bk. ansikl. böl.] -2. Killiari adıyla da bilinen, tliman ve soğuk bölgelerde toplu yaşayan, bir yillik koloniler kuran, Bombus cinsinden…

 • YABAN YULAFI

  Tarım bitkilerine zarar verdiği için yabancı ot sayılan ve tohumları olgunlaştıkça dökülen yulaf türü (Avena fatna). (Deli yulaf da denir.)

 • Yaban ördeği (Vildanden)

  Henrik Ibsen’in düzyazı biçimindeki 5 perdelik drami (1884). Oyunun kahramanı Greger her ne pahasına olursa olsun doğruluğu ve gerçeği istediğinden kötü yoldaki basit bir çiftin durumunu ahlaksal yönden düzeltmek isterken başarısızılığa uğrar ve oyunun tek saf ve…

 • YABAN NANESİ

  Anadolu’da çayırlarda ve su kenarlarında kendiliğinden yetişen su nanesi. (Mentha aquatica), tüylü nane (M. longifolia) ve yarpuz (M. pulegium) gibi nane türlerinin ortak adı.

 • YABAN İNCİRİ

  1. Bileşik çiçeği (çiçek kurulu) erdişi çiçeklerden oluşan incir ağacı. (Çiçeklerinin dişi olanlarında genellikle ilek sineğinin larvasi asalak olarak yaşar. Bu nedenle yaban incirinin meyvesi bahçe incirlerini ileklemekte kullanılır) [Buna erkekincir de denir) -2. Bu ağacın meyvesi.

 • Yaban düşünce

  (la Pensée sauvage), Lévi-Strauss’un yapıtı (1962). Lévi-Straussa göre, totemler konusunda siniflamaların mantığı ve toplumsal örgütlenme konusunda dönüşüm sistemleri, kategoriler, türler, sayılar vb., sanayileşmemiş toplumlarda ve diğer toplumlarda bütünüyle ayni özelliklere sahiptir ve bilimsel zihniyetin bir basarısı olmaktan…