DABBİ (Ebu Cafer Ahmet Bin Yahya)

Endülüslü Arap bilgin (Velez, Lorca, ? 1203) öğrenimini Lorca’da yaptıktan sonra Kuzey Afrika’da Septe, Marakeş, Bicaye ve İskenderiye’yi gezdi. Yaşamının büyük bir bölümünü Mürsiye’de geçirdi. Bugyet Ül-Mültemis Fi tarihi ricali ehl il-endülüs adlı yapıtı, Endülüs’lü bilginlerin yaşam öykülerini içerir.