GABAR

Deniz. Nehirlerde ve Haliçlerde yük taşımada kullanılan tekne.