KORUNUM

Korunmak eylemi.

-Fiz. Korunum yasası, yalıtılmış bir sisteme eşlik eden fiziksel bir büyüklüğün değerinin, söz konusu sistemin zaman içindeki evrimi boyunca bir başka sistemle etkileşim olmadıkça değişmeden kalacağını belirten yasa. 

-Fizs. Mekan. Ağırlık merkezinin korunumu, hareket halindeki bir cisim için, ağırlık merkezi yörüngesinin iç kuvvetlere değil, yalnızca dış kuvvetlere bağlı olması ve cisim iç kuvvetlerin etkisiyle biçim değiş. tirşe ya da parçalara ayrılsa bile bunun geçerliliğini koruması özelliği (parçalanan top mermisi, katları ayrılan füze vb.). -ANSİKL. Fiz. Bir korunum yasası, kendi bütünlüğü içinde ele alınan yalıtılmış bir sistem için geçerlidir: etkileşim halindeki parçacıklardan oluşan bir sistemde bir büyüklüğün bireysel değerlerindeki değişimlerin denkleşmesi ve toplu değerinin değişmezliği söz konusudur.

Korunum yasaları, homojen ve izotrop olduğu varsayılan uzay-zamanın bakışım Özelliklerine bağlıdır. Yalıtılmış bir sistemde, bu bakışımlardan her birine, “hareket değişmezi” de denen, korunumu bir fiziksel büyüklük eşlik eder. Böylece, zamanın homojenliğine enerjinin korunumu, uzayın homojenliğine hareketin niceliğinin korunumu, uzayın izotropluğuna ise açısal momentin korunumu eşlik eder. Uzay-zaman bakışımlarına bağlı bu korunum yasalarının dışında, kuramın daha soyut bakışımlarına bağlı ve yük adı verilen fiziksel büyüklüklerle ilgili başka yasalar da vardır (örneğin ölçek değişmezliği). Korunum yasası kavramı bütün fizik kuramlarında temel bir rol oynar.