KORUS

Tar. coğ. Gaziantep’te, Kilis’in yaklaşık 15 km K-B.’sında antik kent; kalıntıları Süngütepe köyünün G’indedir. Büyük İskender ve Roma dönemlerinde önem kazanan kentin kalıntıları arasında kale, tiyatro, kilise dikkati çeker; ayrıca roma sikkeleri bulundu.