KORYAK

Koryaklar’ın konuştuğu paleosibirya dili.

KORYAK özerk bölgesi, Rusça Koryakskiy Natsionalniy Okrug, Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bölge, Uzakdoğu’da Bering Denizi’yle Doğu Sibirya denizi arasında; 301 500 km; 36 000 nüf. Yönetim merkezi Palana; 3000 nüf. Anadir havzasından oluşur.

KORYAKLAR, Doğu Sibirya’da yaşayan halk. Koryaklar iki gruba ayrılırlar: rengeyiği yetiştiricileri ve balıkçılar. Geyik yetiştiriciler bir göçebe yaşamı sürerler. Buna karşılık, balıkçılar yerleşik düzene geçmişlerdir ve yarısı yer altında kalan evler den oluşmuş köylerde topluca yaşarlar. Kültürel bakımdan komşuları Çukçeler’e yakındırlar; ayı ve balina şölenleri düzenlerler, 1920’den 1991’e kadar kolhoz sistemine katıldılar.