KORYDALLA

Tar. coğ. Anadolu’nun G.’inde, Lykia bölgesinde antik kent; Antalya’ya bağli Kumluca’nın yaklaşık 1 km B’sındaydı. Kimi antik yazarlar kentten Rhodiapolis, Gagai ve. Phaselis gibi bir Rodos yerleşmesi olarak söz ederler; ancak yörede bulunan yunanca ve lykia dilindeki ikidilli bir yazıttan lykia kenti olduõu anlaşılmaktadır. Lykia birliği üyesi olan Korydalla’da Roma döneminden, III. yy. tarihli paralar bulundu. Kent, Bizans döneminde piskoposluk merkeziydi. 1842′ de T.A.B. Spratt’in gördüğünü belirttiği tiyatro, su kemerleri ve öteki yapı kalıntılarının hiçbiri günümüze ulaşmadı.