KORYKOS

Tar. coğ. Anadolu’nun Akdeniz kıyısında, Kilikia Trakheia (Taşlık Kilikia) bölgesinde antik kent; Kalykadnos (Göksu) nehri deltasının D’sundaydı. Kentin bir bölümü Mersin-Silifke yolu üzerinde, Erdemli ilçesi kıyılarında, bir bölümü de karşısındaki adadadır (Kız” kalesi). İ.Ö. 197’de Ptolemaioslar’dan Antiokhos lll’ün denetimine geçti. 1.0. I. yy’da para bastı. Roma döneminde bir liman kenti olan Korykos, Bizans dönemindeki önemini Ortaçağ’da da sürdürdü. 1448’de Karamanoğulları’nca alındı, XIX. yy’da terk edildi. Kalıntılar arasında kale, bizans surları, roma kapısı, tapınak olduğu sanılan yapılar, bir dizi sütun kaidesi (stoa olabilir), nekropolis (lahitler, kaya mezarları, kabartmalı ve yazıtlı mezar taşları) belirtilebilir. Yörede ayrıca V. ve VI. yy’lardan kiliseler vardır.