KORYO

Kore’de 918’de Vanggon tarafından kurulan ve XIV. yy’a kadar süren hanedan. Silla hanedanının yerini alan Koryolar başkentlerini Songdo’ya (Kaesong) taşıdıktan sonra, Kore’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya giriştiler. Once Güney-doğu’yu barışa kavuşturdular, arkasından da kuzey sının boyunca sağlam savunma hatları kurdular. Yönetimi yeniden örgütlediler, toprakları yeniden dağıttılar. Bu arada buddhacılık tüm Kore’de yayılmaktaydı (Sutra’nın, Tripitaka olarak yayımlanması XIII. yy.’da çok büyük çapta bir girişimdir). Koryo hanedanı 1225’te ilk moğol istilasına karşı koymak zorunda kaldı. Onceki yüzyılda Curcenler’in saldırılarıyla zayıflamış olan ülke, 1280’de Moğollar’ın eline geçti. Son Koryo kralları sarayda büyük etkinlikleri olan buddhacı rahiplerin elinde oyuncak oldular. Hizipler arasındaki kavgalar bir türlü bitmek bilmediğinden moğol egemenliğinin sona ermesi (1368) de ülkeyi bağımsızlığına kavuşturamadı. 1392’de general Lee Songgye’nin yönettiği askeri bir ayaklanma Koryolar’ın yıkılmasına ve son Kore hanedanının (Li hanedanı) kurulmasına yol açtı.