KORYON

(fr. chorion’dan). Dokubil. Epitelyumlu bir yapıyla bir arada bulunan bağdokusu oluşumu. (Bağırsaktaki kaslı mukoza tabakası, bağırsak epitelyumuyla bir arada bulunan bağdokusunu, bağırsak boşluğu yönünde koryona, kas tabakası tarafında ise mukoza altına ayınır, derinin koryonu alt deridir.) -Embriyol. Etene koryonu, trofoblastın kalınlaşmış dış zarı. (Bu zarın altında allantoit kılcal damarlar çoğalır ve zar annenin dokularıyla temas eder (epitelyokoroyal etene oluşumunda dölyatağı mukozasi; mezokoryal etene oluşumunda dölyatağı koryonu; endotelyokoryal etene oluşumunda dölyatağı damarları endotelyu mu; hemokoryal etene oluşumunda endotelyumların kopmasıyla annede meydana gelen kan gölcükleri].) || Yumurta koryonu, döllenmiş yumurtanın dış zarı.