KORYPHALOS

Antikçağ yunan trajedisinde ya da komedisinde koro’nun başı.