KORYÜREK

(Enis Behiç), türk şair (istanbul 1892-Ankara 1949). Mülkiye mektebi’ni bitirdi (1913). Çeşitli memurluklarda bulundu ve öğretmenlik yaptı. Yaşamının son üç yılını, kendini dine ve tasavvufa vererek geçirdi. İlkin aruzla şiirler yazan şair, tanıştığı Ziya Gökalp’in etkisiyle milli edebiyat akımına katıldı ve Hecenin beş şairinden biri oldu. Serbest nazma geçiş denemeleri yaptı. 1927’ye kadar yazdığı şiirlerini aynı yıl basılan Miras adli kitabında topladı. Tasavvuf şiirlerini içeren Varidat- Süleyman’ın (1949) Ön sözünde, mevlevi şeyhi Trabzonlu Çedikçi Süleyman Çelebi’nin (XVIII. yy.) ruhu ile nasıl ilişki kurduğunu anlatır ve şiirlerini ondan aldığı esinle yazdığını söyler. Şiirleri toplu olarak Miras ve güneşin ölümü adıyla ölümünden sonra yayımlandı (1951).