KORZA

Su içindeki iki ya da birçok zincirin birbirine dolaşması, takılması durumu.