KOSİGİN

(Aleksey Nikolayeviç), rus devlet adamı (Sen-Petersburg 1904 – Moskova 1980). 15 yaşındayken gönüllü olarak Kızılordu’ya katıldı. 1927 yılında Komünist partisi’ne girdi. Tekstil sanayisi halk komiseri (1939), RSSFCD halk komiserleri Konseyi başkanı (1943-1946), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bakanlar Kurulu başkan yardımcısı (1960 -1964), 1964 yılında başbakan oldu. Yetenekli bir iktisatçı ve yöneticiydi, 1941 yılında alman istilasından sonra SSCB’nin sanayi potansiyelini ülkenin doğusuna nakletmekle görevlendirildi. 1948-1953 arasında Maliye ve Hafif sanayi bakanlıklarını yönetti. 1948’de partinin Politbüro’suna girdi, 1952’de yedek üyeliğe indirildi. Hruşçev’in iktidara geçmesinden sonra 1959’da Gosplan başkanlığına atandı ve 1960’ta parti prezidyumuna yeniden girdi. Hruşçev’in 1964’te Başbakanlıktan uzaklaştırılmasından sonra Brejnev ve Podgorni’yle birlikte SSCB kolektif yönetimini üstlendi. Bakanlar kurulu başkanı olarak, iktisadi sorunları çözmeye çalıştı; bu amaçla, işletmelerde daha özerk ve yetkili bir yönetim biçimi uyguladı ve maddi destek ögesini daha geniş bir biçimde kullandı. Dış siyasette de önemli rol oynadı: Glassboro’da Başkan Johnson’la buluştu (1967) ve Çin’le görüşmeleri yürüttü (1968-69). 70’li yıllarda Brejnev’in sovyet siyaset sahnesinde ilk sıraya yükselmesinden sonra yalnızca iktisadi konularla ilgilendi.