KOSMAS(COSMAS)

Praglı, çek kronikçi (Prag 1045’e doğr.- ay. y. 1125). Prag piskoposunun hizmetindeydi. Baş. Piskoposluk Kilisesi’nin başpapazı oldu. Tufan’dan öldüğü yıla kadar uzanan Cronica Boểmorum adlı yapıtı bıraktı.