KOSMETES

1. Gymnasion gözetmeni.

2. Atina’da, epheboslanin eğitimiyle yükümlü yüksek devlet görevlisi.