KOSMIDION

Bizans döneminde, İstanbul’da Eyüp semtinin bulunduğu kesime verilen ad.