KOSOVA SAVAŞI

Türklerle birleşik Hristiyan orduları arasında Kosova ovasında yapılan iki meydan savaşının adı. . Birinci Kosova savaşı, 20 haziran 1389’da Murat I ile Sırp despotu Lazar’ın başını çektiği ittifak arasında yapıldı. Murat l ile yaklaşık 60 000 kişiden oluşan ordusunda Osmanlı kuvvetlerinin yanı sıra Anadolu beylikleri ile bağlı Hristiyan beylerin gönderdiği yardımcı Kuvvetler de bulunuyordu. Murat I ve sadrazam Çandarlı Ali Paşa yeniçerilerle merkezde yer almıştı. Sol kanattaki Rumeli kuvvetleri şehzade Yakup’un, sağ kanattaki Anadolu kuvvetleri şehzade Bayezid’in (sonra Bayezid I) komutasındaydı. 100 000 kişiyi bulan Hristiyan ordusu Sırp, Bosna, Hırvat, Ulah, Macar, Bulgar, Arnavut kuvvetlerinden oluşuyordu. Hıristiyan ordusunun merkezinde Sırp despotu Lazar, sağ kanatta yeğeni ve damadı Vuk Brankovic, sol kanatta Bosna kuvvetleriyle voyvoda Vlatko Hraniç yer almıştı. Sekiz saat süren savaş sırasında bir ara Sırp zırhlı süvarilerinin bir saldırısı türk sol kanadında sarsıntı yarattıysa da sağ kanattaki şehzade Bayezit durumu Türkler’in lehine çevirmeyi başardı. Akşama doğru Türkler kesin bir zafer elde ettiler; Lazar ve oğlu tutsak düştü. Ancak Murat I, savaş alanını gezerken yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek öldürüldü. Bu savaş sonunda direnme gücü kırılan Sırplar yeni padişah Bayezit l’in vasalı olmayı kabul etmek zorunda kaldılar.

• İkinci Kosova savaşı, 1448’de Murat Il ile Macaristan kral naibi Hunyadi János un komutasındaki Hristiyan ittifakı arasında yapıldı. Varna Savaşı’nda (1444) uğradığı ağır yenilginin öcünü almak için alman, İtalyan, Macar, çek ve Ulah kuvvetlerinden oluşan bir ordunun başında Sırbistan topraklarına giren János’u Murat II Kosova ovasında karşıladı. 17 Ekimde başlayan ve üç gün süren savaş Türkler’ in kesin zaferiyle sonuçlandı. Hunyadi János canını güçlükle kurtarabildi.