KOSOVA(KOSOVO)

esk. Kosovo-Metohija, Sırbistan Cumhuriyet’in de özerk bölge; 10 887 km2; 1 939 000 nüf. (1989). (% 77,5’i Arnavut). Yönetim merkezi Priştine. Kosova ve Metohija tektonik havzalarını ve bu havzaların ver yer 2 500 m’yi aşan dağlık kenarlarını (Prokletije, Sar Planina) içine alır. Bu böl genin kalkınması, Arnavut halkın kültürel gelişmesini, sanayiler kurulmasını (Titova Mitrovica’da kurşun ve çinko çıkarma ve metalürji, Priştine yakınındaki Obilic’te termik santralları besleyen linyit madenleri, kimya, tekstil) sağladı. El sanatları da (hali, deri, bakır, gümüş filigran) Prizren ve Pecte önemini korudu. Ama ilerlemeler, hızlı nüfus artışına oranla yetersizdir: düşük yaşam düzeyi, kırsal kesimdeki nüfus fazlalığı, işsizlik.

Yugoslavya Federasyonu dağılırken, halkının % 80’i Arnavut olan ve öteden beri bağımsızlık isteği gösteren Kosova’da, bağımsızlık hareketleri ivme kazandı. Temmuz 1990’da eyalet parlamentosu Sırp makamlarınca dağıtıldı. Eski parlamento üyeleri bir “Kosova Cumhuriyeti anayasası” ilan ederek seçim tarihi belirlediler. Sırbistan parlamentosu Kosova temsilcisini görevden aldı ve eyaletin başkanlık sırası yetkisini iptal etti. Kosova’nın bağımsızlığı için kurulan silahlı örgüt Arnavut milli cephesi üyeleri tutuklandı. Arnavut halkı Dr. Bujar Bukoshi’yi hükümet başkanı seçti. Aralık 1991’de Sırplar, serp milli kahramanlarının adlarını vererek Priştine sokaklarını “sırplaştırdılar”. Kosova’da merkeze bağlı sıkı bir Sırp yönetimi kuruldu.

Coğ. Titova* Mitrovica’nın Türkçe adı.