KOSTA BIN LUKA

Kusta bin Luka el-Baalbeki de denir, yunan asıllı arap hekim (öl. 912, 913 ?). Tibbin yanı sıra matematik, felsefe, geometri, fizik ve astronomi konularında da bilgi sahibiydi. Yunanca, süryanice ve arapça biliyor, çeşitli konularda yunanca ve süryaniceden arapçaya çeviriler yapıyordu. Yapılmış çe virileri düzeltip anlaşılır biçime getirmesi ve klasikleşmiş birçok yapıtı arapçaya çe virmesiyle klasik bilginin Doğu’da tanınmasına büyük katkıda bulunduğu kabul edilir. Abbasiler döneminde Anadolu’ya geçti ve buradan topladığı çok sayıda yapiti Suriye’ye götürdü. Bunları çevirmek üzere Irak’a davet edildi, yaşamının son yıllarını Ermeniye’de geçirdi. Başlıca yapitları: Kitâb fî evca il-nikris; Kitabu câmie fi’d-duhuli olâ ilm it-tibb; Kitâb fi’l-sihr; Kitab fi’n-nabz ve marifet il-hamiyât ve durub ül-cereyanat; Kitâb ff illet il-Mevti Fecaeten; Kitab ül-müdhal ala’el-mantık; Kitáb ül-müdhal alâ ilm in-nucûm.