KOSTAK

1. Zarif, güzel, kibar giyinmiş.

2. Cesur, yiğit, yürekli.