KOSTENKİY

Rusya’da köy. Don vadisinde, Voronej yakınında yer alır. Çevresinde bulunan on sekiz sit (başlıcaları Kostenkiy I, IV, VIII ve XIV Poliakova, Aleksandrovka, Telmanskaya, Stoyanka ve Markina Gora adlarıyla da tanınır), Rusya’da Üst Yontmataş döneminden kaldığı belirlenen açık hava katlarını oluşturur. Burada, mamut kemiklerinden yapılmış yuvarlak barınak kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Araç gereçler arasında, keskiler ve kazı kalemlerinin yanı sıra, yöreye özgü eşyalar da (bu arada Kostenkiy sivri uçlu gereci) sayılabilir. Mamut dişinden ya da yumuşak taştan yapılmış bir dizi kadın heykelciği (yaklaşık 20 000 yıl öncesinden kalmadır) bölgeye ün kazandırmıştır.