KOSTİKLEME

Sulu, alkali bir karbonat çözeltisini sönmemiş kireç etkisiyle buna denk düşen sulu bir baz çözeltisine dönüştürme. -Tekst. Pamuğun, özellikle de ölü pamugun boyarmaddelere karşı gösterdiği kimi ilgi farklılıklarını azaltmak için, pamuk lu dokumalan sudkostikle işleme.