KOSTİYAZİS

Sazanlarda ve alabalıklarda yavru evresinde, costia cinsi bir hücreli asalağın deri altına yerleşmesinden ileri gelen hastalık.