KOSTOLAC

Sırbistan’da köy, Pozarevac’ın K.’inde, Tuna’nın bir kolu yakıninda. Linyit işletmesi. Termik santral. Viminacium’un kalıntıları (castrum, yeraltı mezarlığı, birçok evin temeli).