KOSTOMAROV(Nikolay İvanovic)

Ukraynalı tarihçi ve yazar (Yurasovka, Voronej ili, 1817 – Petersburg 1885). Kiev’de profesörlük yaptı (1846). Kiril ve Metodiy tarikatında önemli bir rol oynadı (1845 -1847). Uluslanın özerkliği ilkesine dayanarak slav halkı federasyonunu öneren Kniy giy biytisja Ukrainskogo narodu’nun (Ukrayna halkının doğuşunun kitabı) (1833 -1847) başlıca yazarıdır. Saratov’a sürüldü (1847-1857), 1859’dan 1862’ye kadar Pe tersburg’da ders verdi. Bogdan Hmelnitskiy (1857) ya da Stenka Razin (1858) üze rine yapıtları, şiirleri ve oyunları kazak ya da ukrayna demokrasisini yüceltir.