KOSTOV (Trayco)

Bulgar siyaset adamı (Sofya 1897-1949). 1923 komünist direnisine katıldı. 1924’te tutuklandı, 1929’da affedildi. 1931’de Bulgar komünist partisi merkez komitesi’ne, 1936’da da politbūrosuna girdi, 1938-39’da yeniden hapse atıldı. İkinci Dünya savaşı sırasında ülke sindeki direnişi örgütleyenlerden biri oldu ve 1942’den 1944’e kadar hapsedildi. Eylül 1944’ten 1946’ya kadar partinin genel sekreterliğini üstlendi. Nisan 1949’da, anglosakson ve Tito yanlısı güçler yaranna casuslukla suçlandı, ölüm cezasına mahkûm oldu ve idam edildi. 1956’da aklandı.