LOPHOCOLEA

Ormanlarda ve nemli bayırlarda sık rastlanan yapraklı ciğerotu.