LOPHOGASTRİDAE

Karidese benzeyen kabuklular alttakımı. (Lophogastridae’ler okyanuslarda her derinlikte yaşar. En iri tür olan Gnathophausia ingens’in boyu 35 cm’e ulaşır. Malacostraca altsınıfı. Mysidacea takımı.)