LOPHOHELİA

Mercan kayalıklarının oluşumunda rol oynayan, deliksiz septumlu, koloni halinde yaşayan madrepor cinsi.