LOPUK

Karnındaki yavruyu taşıyamayan koyun ya da keçiye denir.