LORD

İngiliz soylularının (dük, marki, kont, vikont ve baron) soyadının önünde kullanılan unvan. (Yüksek dereceli rahiplere ve bazı görev sahiplerine de bu unvan verilir. Anglosakson dilindeki hlaford’dan “ekmekçibaşı” gelen bu sözcük, ilk başlarda “senyör”ün basit bir karşılığıydı.

Lordlar kamarası üyesi.

Amirallik lordu, deniz lordu, Büyük Britanya’da 1964’e kadar, Deniz kuvvetleri komutanı olan Donanma bakanına verilen ad.

Lord gibi, bolluk içinde, sıkıntısız ve rahat bir biçimde: Bu parayla lord gibi yaşayıp giderler; şık ve zengin olarak: Sen onun lord gibi giyinip kuşanmasına bakma, göründüğü kadar zengin değildir.