MAAB

  1. Utanç verici, utanılacak şey.
  2. İnsan bedenindeki ayıp yer.