SAAB-SCANİA

İsveç otomobil ve uçak yapım şirketi. Şirketin kökenleri, 1937’de Marcus Wallenberg tarafından, İsveç’i uçak sanayisine kavuşturmak amacıyla Svenska Aeroplan Aktiye Bolaget’in (SAAB) kurulmasına kadar uzanır. İsveç’in 2. büyük otomobil yapımcısı olan şirketin iç hacminin yarısını ağır yük taşıtları oluşturur. Şirket avcı ve keşif uçaklarının yanı sıra güdümlü mermiler ve sivil araçlarda üretmektedir.