Waaler-Rose tepkimesi

Bağışıkbil. Romatoit poliartritten kuşkulanılan hastaların serumundan yararlanılarak gerçekleştirilen tepkime. Bu hastalarda immunoglobulinlere karşı gelişen antikorlanin varlığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Yöntem, yapay olarak tavşan immu. noglobulinlen bağlanmış insan ya da koyun alyuvarlarının aglütinasyonuna dayanır.