WACKENRODER (Wilhelm Heinrich)

Alman şair (Berlin 1773 – ay. y. 1798). 1797’de L. Tieck ile birlikte yayımladığı Herzensergiessungen eines Kunstliebenden Klosterbruders, sanata mistik açıdan yaklaşan ve Ortaçağ ile birinci Rönesans’ in estetiğini (özellikle Dürer aracılığıyla) yücelten Jena romantikleri üzerinde önemli bir etki yarattı. Wackenroder ölürken, Tieck tarafından tamamlanıp yayımlanan iki elyazması bıraktı. (Franz Sternbads Wanderungen, 1798; Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst, 1799).