WADDINGTON dağı

Kanada’nın (Ingiliz Kolombiyası) batısında dağ, kıyı Siradağlarında; 4 042 m.