WADDİNGTON (William Henry)

Fransız siyaset adamı ve arkeolog (Saint-Rémy -sur-Ayre 1826 – Paris 1894), Fransa’ya yerleşmiş bir ingiliz sanayicinin oğlu; Yakindoğu’da arkeolojik çalışmalar yaptı ve Ecole des hautes études’ün kuruluşuna katıldı (1868). Waddington’un numizmatik alanındaki çalışmalarından yola çıkan E. Babelon ve Th. Reinach, Recueil général des monnaies grecques d’Asie Mineure (Anadolu yunan sikelleri genel derlemesi) (1904-1912) adlı incelemeyi yayımladılar. Koleksiyonu Bibliothèque nationale’in sikkeler bölümünde korunmaktadır. Yapıtları arasında Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure (Yunanistan ve Anadolu’da arkeolojik geziler) [Ph. Le Bas ile birlikte, 1877] sayılabilir.