WAGNER (Moritz)

Alman gezgin ve doğabilimci (Bayreuth 1813 – Münih 1887). 1842-1844 arasında Karadeniz kıyılarında, Kafkasya, Ermenistan, Kürdistan ve Iran’ da inceleme gezileri yaptı. Ayrıca Kuzey Amerika’nın bir bölümünü (1852-1855) ve Kolombiya’nın dağlık bölgelerini dolaştı (1958-59).