XANCUS

Sıcak denizlerde yaşayan Öndensolungaçlı karındanbacaklı yumuşakça. (Kavkılarından takılar yapılır. Xancidae familyası.)