XANTHOSOMA

Colocasia’ya yakın tropikal Amerika kökenli, sūtümsü özsulu çokyıllık otsu bitki. (Türlere göre çeşitli biÇimleri olan yapraklarının uzun kalın bir yapraksapı vardır. Bireşoyli çiçekleri koçani çovrelcyon bir yon içindo toplanmıştır. Xanthosoma sagittaofoliumi nişasta bakımindan zengin yaprakları [Karayibler lahanasi) ve besloyici yumruları için staros] bütün iliman bölgelerde yetiştirilir. Yakın bir tür de smacabo) Kamerun’da yetiştirilir. Yilanyastığıgiller familyasi.)