XANTOPHYCEAE

Birhücreli, ipliksi ya da sifonlu türlerden oluşan, ama nişasta sentezlemeyen, eşitsiz kamçılı ya da kamçısız, genellikle yeşil renkli suyosun. ları sinifi. (Eskiden yeşil suyosunları içinde yer verilirdi. Belli başlı cinsleri: tribonema, vaucheria. Tatlisularda ya da nemli topraklarda yaşarlar.)