XANTUSI DAE

KELESİGİLLER familyasının bilimsel adı. Xo Anorg. kim. Ksenon’nun simgesi.