XENARTHRA

Minesiz eşdişli (bu nedenle, eskiden, dişsizlerin karma düzeni içinde sıralanıyordu), yalın mideli, büklümsüz beyinli, yalnızca Güney Amerika’da yaşayan plantigrat memeliler takimi. (3 familyası vardır: tembelhayvangiller, karincayiyengiller, kemerlihayvangiller. Fosil Xe narthra’lar: Eosen’de yaşamış Paleonodon*lar, Pleyistosen’de yaşamış tardigratlar ve Glyptodon’lar.)