XENODERMINAE

. Güney-doğu Asya’da pirinç tarlalarında, bataklıklarda ya da ormanlardaki çotukların dibinde yaşayan suyilanı oymağı. (Kurbağalar ve toprak kurtlarıyla beslenir. Suylanigiller familyasi.)