XENONGULATA

Kuzey Amerika’nın Paleosen topraklarında fosillerine rastlanan iri bedenli memeliler takimi. (Bazı özellikleriyle Dinoceras’lara benzerler.)