XENOPELTINAE

Güney-doğu Asya’da yaşayan kazıcı yılanlar oymağı. (likel, gececi, amfibyumlarla beslenen yılanlardır. Aniliidae familyası.)