XİPHOSURİDA

Karin bölūtleri az çok bir bütün oluşturan, ayaklan kıskaç biçiminde son bulan deniz eklembacaklılan takimi. (Takımda hem fosil, hem de günümüzde yaşayan türler bulunur; Xiphosura altsinifi.)